Sort by: Suggested

32.8 Million Negotiable

Hoàng Mai

Namlaihai Namlaihai
 • 10.284 Km

Do 2 VC chuyển về làm cùng 1 chỗ nên dư 1 xe. Cần bán xe Grande vợ đi. Tình trạng xe như mới, đi ít và giữ gìn. Có trầy xước phía trước do để xe trong hầm chung cư chật. Số km đã đi 10284 km Xe c...

35 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 10.263 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 10263 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

22.5 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Xe máy cũ Thành Đạt
 • 17.763 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 17763 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

28 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

39.9 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Xe Máy 251 www.Xe39.com
 • 1.404 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2017 , has 1404 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

28 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

28 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 18.550 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 18550 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

36 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 6.789 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 6789 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

22.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 16.266 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 16266 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

36.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 6.679 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 6679 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

36 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 6.789 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 6789 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

32.8 Million Negotiable

Hà Nội

Siêu thị xe máy Hoàng Kiên
 • 1 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

33.6 Million Negotiable

Hà Nội

Siêu thị xe máy Hoàng Kiên
 • 10.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 10000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

36.5 Million Negotiable

Hà Nội

Siêu thị xe máy Hoàng Kiên
 • 10.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 10000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

20 Million Negotiable

Hanoi

Xe Máy Tú Tài
 • 12.000 Km

Yamaha Nozza xanh dương đời 2013

30.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Mạnh Quyết
 • 7.463 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 7463 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

21 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 19.592 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 19592 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

35 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 15.171 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 15171 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

36 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 8.568 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2016 , has 8568 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

36 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 8.663 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2016 , has 8663 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

35 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 13.673 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 13673 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

31 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Á Thành Đông
 • 7.621 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 7621 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

16 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 17.614 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 17614 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

20 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 27.053 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 27053 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

36 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 11.718 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2016 , has 11718 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

31.8 Million Negotiable

Hà Nội

Siêu thị xe máy Hoàng Kiên
 • 10.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2017 , has 10000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

33.6 Million Negotiable

Hà Nội

Siêu thị xe máy Hoàng Kiên
 • 10.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 10000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

25.9 Million Negotiable

Hà Nội

Siêu thị xe máy Hoàng Kiên
 • 10.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2016 , has 10000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

40.3 Million Negotiable

Hà Nội

Siêu thị xe máy Hoàng Kiên
 • 10.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2017 , has 10000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

38 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 11.790 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2017 , has 11790 km and works with Vehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Updating results

Yamaha Nozza for sale in Vietnam