Sort by: Suggested
Premium

18 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 18.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 18000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

18 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 18.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 18000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

21.8 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Xe Máy 251 www.Xe39.com
 • 7.006 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 7006 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

16 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Mạnh Quyết
 • 8.765 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 8765 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

17.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 25.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 25000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

18.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 13.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 13000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

19 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 12.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 12000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

19 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 12.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 12000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

18.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 18.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 18000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

18.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 13.500 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 13500 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

21.8 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Xe Máy 251 www.Xe39.com
 • 7.008 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 7008 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

23 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 16.104 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 16104 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

22 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 37.023 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 37023 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

17 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 31.804 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2012 , has 31804 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

22.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Bích Vân
 • 5.023 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 5023 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

17.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 6.053 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2011 , has 6053 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

19 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 15.000 Km
Certified Dealer

Yamaha Luvias Hoa Văn 3D, Máy Zin . Giá bán: 19 Triệu Triệu Bảo hành : 2 Năm. Xe bao ngon, máy chạy êm ru , bao thầy thợ test, Chính Sách ( * ) Bảo hành cho khách hàng mua xe tại TRUNG TÂM KI... Certified Dealer

Premium

19 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 18.000 Km
Certified Dealer

Yamaha Luvias Hoa Văn 3D, Máy Zin . Giá bán: 19 Triệu Triệu Bảo hành : 2 Năm. Màu : Trắng Hoa Văn 3D Xe bao ngon, máy chạy êm ru , bao thầy thợ test, Chính Sách ( * ) Bảo hành cho khách hàng ... Certified Dealer

Premium

19 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 15.000 Km
Certified Dealer

Yamaha Luvias , Mới 95%, Máy Zin 100% . Giá bán: 19 Triệu Bảo hành : 2 Năm. Màu : Cam Đen Xe bao ngon, máy chạy êm ru , bao thầy thợ test, Chính Sách ( * ) Bảo hành cho khách hàng mua xe tại ... Certified Dealer

Premium

19 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 15.000 Km
Certified Dealer

Yamaha Luvias , Mới 90%, Máy Zin 100% . Giá bán: 18,5 Triệu Bảo hành : 2 Năm. Màu : Tím Đen Xe bao ngon, máy chạy êm ru , bao thầy thợ test, Chính Sách ( * ) Bảo hành cho khách hàng mua xe tại... Certified Dealer

Premium

19 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 15.000 Km
Certified Dealer

Yamaha Luvias 3D , Mới 95%, Máy Zin 100% . Giá bán: 19 Triệu Bảo hành : 2 Năm. Màu : Đen Trắng Xe bao ngon, máy chạy êm ru , bao thầy thợ test, Chính Sách ( * ) Bảo hành cho khách hàng mua xe ... Certified Dealer

Premium

19 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 15.000 Km
Certified Dealer

Yamaha Luvias Movistar Bản Giới Hạn, Mới 95%, Máy Zin 100% . Giá bán: 19 Triệu Bảo hành : 2 Năm. Màu : Xanh Movistar Xe bao ngon, máy chạy êm ru , bao thầy thợ test, Chính Sách ( * ) Bảo hành cho... Certified Dealer

Premium

23 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 19.456 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 19456 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

23 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 19.481 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 19481 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

22.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Bích Vân
 • 5.023 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 5023 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

22 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 5.021 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 5021 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

23 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 16.033 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 16033 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

23 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 19.451 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 19451 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

22 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 17.582 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 17582 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

21 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Bích Vân
 • 7.102 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 7102 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Updating results

Yamaha Luvias for sale in Vietnam