Sort by: Suggested

22.3 Thousand Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Lưu Thanh Hải
 • 595 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 595 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

43.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 18.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 18000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Ask for price

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Lưu Thanh Hải
 • 6.203 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 6203 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Ask for price

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Lưu Thanh Hải
 • 6.120 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 6120 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Ask for price

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Lưu Thanh Hải
 • 8.434 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 8434 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Ask for price

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Lưu Thanh Hải
 • 1 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Ask for price

Vietnam

Cửa hàng xe máy Lưu Thanh Hải
 • 2.063 Km
Certified Dealer

Xe Suzuki GZ 150A 2013 Cũ màu Đen đang được bán.Xe được sản xuất năm 2013 ,đã đi 2063 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vui lòng đề ... Certified Dealer

Ask for price

Vietnam

Cửa hàng xe máy Lưu Thanh Hải
 • 1.041 Km
Certified Dealer

Xe Suzuki GZ 150A 2013 Cũ màu Đen đang được bán.Xe được sản xuất năm 2013 ,đã đi 1041 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vui lòng đề ... Certified Dealer

Ask for price

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Lưu Thanh Hải
 • 6.570 Km
Certified Dealer

Xe Suzuki GZ 125 HS 2009 Cũ màu Đen đang được bán.Xe được sản xuất năm 2009 ,đã đi 6570 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vui lòng đ... Certified Dealer

Ask for price

Vietnam

Cửa hàng xe máy Lưu Thanh Hải
 • 8.302 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2009 , has 8302 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Ask for price

Vietnam

Cửa hàng xe máy Lưu Thanh Hải
 • 7.457 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2009 , has 7457 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Ask for price

Vietnam

Cửa hàng xe máy Lưu Thanh Hải
 • 4.209 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 4209 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Updating results

Suzuki motorcylces and scooters for sale in Vietnam