Sort by: Suggested
Premium

24 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

55 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 15.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2012 , has 15000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

76 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 7.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2016 , has 7000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

55 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 12.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 12000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

39 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 15.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2012 , has 15000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

35 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 15.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 15000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

55 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 13.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 13000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

29.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 16.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2011 , has 16000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

24 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

22 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

22 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

22 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

21 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Xe Máy 251 www.Xe39.com
 • 9.128 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2011 , has 9128 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

20.8 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Xe Máy 251 www.Xe39.com
 • 8.006 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2009 , has 8006 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

26.8 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Xe Máy 251 www.Xe39.com
 • 6.580 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2011 , has 6580 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

27 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Mạnh Quyết
 • 7.605 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2011 , has 7605 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

25 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Mạnh Quyết
 • 8.713 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2011 , has 8713 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

34.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 7.802 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 7802 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

21 Million Negotiable

Hanoi

Cửa hàng xe máy Tuấn Anh
 • 1 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

22 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Bích Vân
 • 7.230 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2009 , has 7230 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

34.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 7.802 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 7802 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

55 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 10.000 Km
Certified Dealer

Piaggio Vespa S, Mới 90%, Máy Zin 100% .  Giá bán: 55 Triệu  Bảo hành : 2 Năm.  Màu : Đỏ Xe bao ngon, máy chạy êm ru , bao thầy thợ test, Chính Sách ( * ) Bảo hành cho khách hàng mua xe tại TRUNG... Certified Dealer

Premium

20 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

20 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

24 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

25 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2011 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

29.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 20.000 Km
Certified Dealer

Piaggio Vespa, Máy Zin 100% . Giá bán: 29,5 Triệu Bảo hành : 2 Năm. Màu : Vàng Xe bao ngon, máy chạy êm ru , bao thầy thợ test, Chính Sách ( * ) Bảo hành cho khách hàng mua xe tại TRUNG TÂM KINH ... Certified Dealer

Premium

35 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 15.000 Km
Certified Dealer

Piaggio Vespa Ý 2010 Mới 90%, Máy Zin 100% . Giá bán: 35 Triệu Bảo hành : 2 Năm. Màu : Xanh Xe bao ngon, máy chạy êm ru , bao thầy thợ test, Chính Sách ( * ) Bảo hành cho khách hàng mua xe tại TR... Certified Dealer

Premium

76 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 10.000 Km
Certified Dealer

Vespa Primavera Tứ Quý 7 , Zin 100% Certified Dealer

Updating results