Sort by: Suggested
Premium

11 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 45.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 45000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

13.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

11 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 18.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 18000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

11 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

22 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng Phát Minh
 • 4.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2017 , has 4000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

12.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 8.921 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 8921 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

12 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Mạnh Quyết
 • 7.182 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 7182 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

13.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 8.916 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 8916 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

11.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 10.263 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2003 , has 10263 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

10.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 8.023 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2008 , has 8023 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

12.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 8.120 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2008 , has 8120 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

13.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 6.702 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2013 , has 6702 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

18 Million Negotiable

Tân Phú

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
 • 800 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2017 , has 800 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

11.5 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Xe Máy Cũ Trần Ly
 • 10.000 Km

Hotline : 0909 145 044 - Chị Ly Bán xe Honda Wave RSX 110 thắng đĩa màu đỏ-đen,bstp,xe zin chưa bung đầu,mới cứng,máy chạy êm,chạy rất lợi xăng,bán giá 11,5tr

Premium

11.5 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Xe Máy Cũ Trần Ly
 • 10.000 Km

Hotline : 0909 145 044 - Chị Ly Bán xe Honda Wave RSX 110 thắng đĩa màu đỏ-đen,bstp,xe zin chưa bung đầu,mới cứng,máy chạy êm,chạy rất lợi xăng,bán giá 11,5tr

Premium

9.5 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Xe Máy Cũ Trần Ly
 • 10.000 Km

Hotline : 0909 145 044 - Chị Ly Bán xe Honda Wave RSX AT Fi thắng đĩa,xe zin nguyên bản,mới đẹp,máy chạy êm,chạy lợi xăng,bán giá 9,5tr

Premium

14 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Mạnh Quyết
 • 7.206 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 7206 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

15.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Mạnh Quyết
 • 8.605 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 8605 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

13 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Xe Máy 251 www.Xe39.com
 • 7.412 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2012 , has 7412 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

18.8 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Xe Máy 251 www.Xe39.com
 • 7.013 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2015 , has 7013 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

10 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
 • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2002 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

12.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 6.102 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2008 , has 6102 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

12.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 6.706 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2008 , has 6706 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

15 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 10.201 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2014 , has 10201 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

16.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Phan Tấn
 • 6.800 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2011 , has 6800 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

12.5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Bích Vân
 • 6.701 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2010 , has 6701 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Updating results