Sort by: Suggested
Premium

5 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
  • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2006 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

12 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
  • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2004 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

6.2 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Xe Máy 251 www.Xe39.com
  • 20.000 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2005 , has 20000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

14 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng xe máy Hưng Hiền
  • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2004 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Premium

14 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
  • 66 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2005 , has 66 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

Premium

14 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Tuấn Duy
  • 40.000 Km
Certified Dealer

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2005 , has 40000 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi. Certified Dealer

12 Million On the Road Price

Thủ Đức

Tien Ta
  • 45.000 Km

Tình trạng dàn áo: trầy xước nhẹ. Phụ kiện cộng thêm: đèn xi nhan gắn tay lái, phanh tay điều chỉnh 5 cấp độ (kèm phanh tay gốc cho các bạn muốn trở về nguyên bản) Điện, đèn, còi hoạt động bình t...

14 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Bùi Tân
  • 1 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2004 , has 1 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

4.5 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Xe Gắn Máy Quang Phạm
  • 7.821 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2007 , has 7821 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

6.5 Million Negotiable

Ho Chi Minh City

Cửa hàng xe máy Á Thành Đông
  • 43.631 Km

The Vietnamese motorbike.The bike was manufactured in 2006 , has 43631 km and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Updating results