Sort by: Suggested

42 Million Negotiable

Hà Nội

Minhhuan Kaja
 • 150.000 Km

Kia là hãng sản xuất những chiếc xe chất lượng tốt nhất, điển hình là chiếc xe Pride 1994 này. Xe sử dụng Số sàn với nhiều tính năng tuyệt vời khác. Xe mới đi 150000 km và được bán với giá 4200...

82 Million Negotiable

Vietnam

 • 50.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2000 , has 50000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

65 Million Negotiable

Vietnam

 • 150.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1998 , has 150000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

138 Million Negotiable

Vietnam

Loan
 • 100.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2004 , has 100000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

45 Million Negotiable

Tp. Bến Tre

 • 100.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1994 , has 100000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

58 Million Negotiable

Bien Hoa

Hiền
 • 500.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2000 , has 500000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

90 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Hạnh
 • 190.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2001 , has 190000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

46 Million Negotiable

Hanoi

 • 400.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1996 , has 400000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

55 Million Negotiable

Hanoi

Cá nhân
 • 300.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2000 , has 300000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

89 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Thành
 • 190.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2001 , has 190000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

43 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

 • 150.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1996 , has 150000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

75 Million Negotiable

Sầm Sơn

 • 40.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2004 , has 40000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

97 Million Negotiable

Lạng Sơn

 • 100.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2003 , has 100000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

105 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

 • 50.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2003 , has 50000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

70 Million Negotiable

Hanoi

 • 150.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2000 , has 150000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

100 Million Negotiable

Buon Ma Thuot

 • 90.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2004 , has 90000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

72 Million Negotiable

Hanoi

Mạnh
 • 100.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2002 , has 100000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

42 Million Negotiable

Ninh Bình

Cường
 • 500.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1996 , has 500000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

88 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Hiếu
 • 110.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2002 , has 110000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

95 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Cường
 • 120.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2002 , has 120000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

79 Million Negotiable

Cư Jút District

 • 95.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2002 , has 95000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

83 Million Negotiable

tx. Thuận An

Thái
 • 95.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2001 , has 95000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

110 Million Negotiable

tp. Bắc Ninh

 • 250.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2003 , has 250000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

98 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

 • 400.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2001 , has 400000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

45 Million Negotiable

Buon Ma Thuot

 • 500.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1995 , has 500000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

80 Million Negotiable

Vinh

 • 100.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2000 , has 100000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

95 Million Negotiable

Tp Hồ Chí Minh

Lâm
 • 300.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2002 , has 300000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

49 Million Negotiable

Can Tho

Thảo
 • 450.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1997 , has 450000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

60 Million Negotiable

Quảng Trị

Tuyển
 • 110.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2000 , has 110000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

92 Million Negotiable

Hanoi

 • 160.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2003 , has 160000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Updating results