Sort by: Suggested

115 Million Negotiable

Hanoi

Salon Auto Đào Hằng
 • 50.000 Km
Certified Dealer

Kia Pride CD5 2003 1 chủ sử dụng từ mới đăng ký lăn bánh lần đầu 2008. Xe tuyển. K còn con thứ 2 - Xe không đâm không va không ngập nước. Máy móc nguyên bản 1 cục chưa 1 con ốc có vết, xe chạy ít... Certified Dealer

42 Million Negotiable

Hà Nội

Minhhuan Kaja
 • 150.000 Km

Kia là hãng sản xuất những chiếc xe chất lượng tốt nhất, điển hình là chiếc xe Pride 1994 này. Xe sử dụng Số sàn với nhiều tính năng tuyệt vời khác. Xe mới đi 150000 km và được bán với giá 4200...

45 Million Negotiable

Vietnam

 • 100.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1994 , has 100000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

58 Million Negotiable

Vietnam

Hiền
 • 500.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2000 , has 500000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

90 Million Negotiable

Vietnam

Hạnh
 • 190.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2001 , has 190000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

46 Million Negotiable

Vietnam

 • 400.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1996 , has 400000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

55 Million Negotiable

Vietnam

Cá nhân
 • 300.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2000 , has 300000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

89 Million Negotiable

Vietnam

Thành
 • 190.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2001 , has 190000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

43 Million Negotiable

Vietnam

 • 150.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1996 , has 150000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

75 Million Negotiable

Vietnam

 • 40.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2004 , has 40000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

97 Million Negotiable

Vietnam

 • 100.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2003 , has 100000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

105 Million Negotiable

Vietnam

 • 50.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2003 , has 50000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

70 Million Negotiable

Vietnam

 • 150.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2000 , has 150000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

100 Million Negotiable

Vietnam

 • 90.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2004 , has 90000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

42 Million Negotiable

Vietnam

Cường
 • 500.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1996 , has 500000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

72 Million Negotiable

Vietnam

Mạnh
 • 100.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2002 , has 100000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

88 Million Negotiable

Vietnam

Hiếu
 • 110.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2002 , has 110000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

95 Million Negotiable

Vietnam

Cường
 • 120.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2002 , has 120000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

79 Million Negotiable

Vietnam

 • 95.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2002 , has 95000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

83 Million Negotiable

Vietnam

Thái
 • 95.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2001 , has 95000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

110 Million Negotiable

Vietnam

 • 250.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2003 , has 250000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

98 Million Negotiable

Vietnam

 • 400.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2001 , has 400000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

45 Million Negotiable

Vietnam

 • 500.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1995 , has 500000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

80 Million Negotiable

Vietnam

 • 100.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2000 , has 100000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

95 Million Negotiable

Vietnam

Lâm
 • 300.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2002 , has 300000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

49 Million Negotiable

Vietnam

Thảo
 • 450.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 1997 , has 450000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

60 Million Negotiable

Vietnam

Tuyển
 • 110.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2000 , has 110000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

92 Million Negotiable

Vietnam

 • 160.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2003 , has 160000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

485 Million Negotiable

Vietnam

 • 35.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2014 , has 35000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

80 Million Negotiable

Vietnam

Việt Anh
 • 190.000 Km

We are selling a Vietnamese Kia Pride .The car was manufactured in 2001 , has 190000 km.and works with PetrolVehicle is available and ready for you, for the best price mention Carmudi.

Updating results